Manu%25C3%25A1l%2520pretek%25C3%25A1ra_e

Tak ako nám záleží na tom, aby ste si náš pretek užili plnými dúškami, záleží nám aj na tom, aby naše podujatie prebehlo bez zranení a iných nepríjemností, ktoré by nám pokazili náš spoločný športový zážitok.

Preto Vám na tejto stránke prinášame sumár tých najdôležitejších organizačných pokynov. Prosíme Vás, aby ste sa s nimi oboznámili a nič nepodcenili.

Vopred ďakujeme za spoluprácu!
Vaši organizátori

Všeobecné ustanovenia :

 1. Každý pretekár sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť, po zvážení svojej kondície ako aj obtiažnosti trate. Prihlásením na preteky pretekár túto skutočnosť potvrdzuje.

 2. Každý pretekár je povinný oboznámiť sa s náročnosťou trate a prispôsobiť tomu svoju športovú výbavu na jednotlivé disciplíny (napr. vhodne pripravená plavecká výstroj, prilba vyhovujúca štandardom STÚ, bicykel vo vhodnom technickom stave, dostatočne pevná bežecká obuv s vhodnou podrážkou, atď).

 3. Elektrobicykle nie sú povolené ani u individuálnych pretekárov, ani u štafiet.

 4. Každý pretekár preberá zodpovednošt za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví tretím osobám ako aj za škodu na majetku alebo zdraví sebe samému.

 5. Organizátori pretekov Košický Cross Triatlon si vyhradzujú právo na zmenu v propozíciách trate a v organizácií preteku z dôvodu nepriaznivého počasia, alebo z akýchkoľvek iných príčin. Všetci účastníci preteku budú o takejto zmene informovaní v čo najväčšom časovom predstihu.

 6. Každý pretekár sa počas prezentácie pretekárov v deň pretekov musí prezentovať lístkom na preteky, ktorý obdržal mailom po registrácií a úhrade štartovného. Lístok akceptujeme ako v tlačenej, tak v elektronickej podobe.

 7. Juniori od 15 do 18 rokov sa počas prezentácie pretekárov v deň pretekov musia okrem lístka na preteky preukázať aj vyhlásením zákonného zástupcu, ktorý jeho vyplnením a podpísaním preberá zodpovednosť za účasť neplnoletého pretekára na pretekoch. Na rozdiel od lístka musí mať toto vyhlásenie zákonného zástupcu tlačenú podobu s originálom podpisu zákonného zástupcu.

Štafety :

 1. Registráciu vypĺňa za celý štafetový tím jeden z jeho členov. Vyhlásenie o súhlase so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na absolvovanie pretekov pritom dáva člen štafetového tímu, ktorý vypĺňa registráciu a to s platnosťou na všetkých ostatných členov štafetového tímu.

 2. Štafetový tím môže pozostávaj aj z dvoch osôb, z ktorých jedna absolvuje ľubovoľné 2 disciplíny.

 3. Štafetový tím postupne absolvuje všetky 3 disciplíny - plávanie, bicykel a beh.

 4. Pri skladbe štafetových tímov neplatia žiadne obmedzenia týkajúce sa veku či pohlavia.

 5. Každý štafetový tím dostane jeden čip, ktorý bude mať upevnený na nohe, ten si následne budú pretekári odovzdávať po absolvovaní svojej disciplíny.

 6. Plavec odovzdá čip cyklistovi pred vstupom do depa po prejdení časomerným senzorom, ktorý bude na zemi.
  Pred odovzdaním štafety z plavca na cyklistu musí byť cyklista bosí, podobne ako individuálni pretekári prechádzajúci z plaveckej na cyklistickú časť trate.

 7. Pred odovzdaním štafety z cyklistu na bežca je cyklista povinný riadne odložiť bicykel do depa. Až potom vybieha z depa, aby predal štafetu bežcovi. Táto predávka sa uskutočňuje tesne za depom a pred časomerným senzorom, kde je už pripravený bežec.

 8. Štartovné číslo na drese bude mať len bežec, plavec bude označený fixou - zdravotne, hygienicky nezávadnou a vodeodolnou, cyklista si umiestní štartovné čísla na bicykel a prilbu - formou samolepiek.

Harmonogram_edited.png